امتیاز حرکت
9.3
از 10

پلانک


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پلانک

توضیح انجام حرکت پلانک

  1. در حالت دمر قرار گرفته و وزن بدن را با انگشتان پا و ساعد کنترل کنید، بازوها باید از آرنج خم و زاویه 90 درجه بین بازو و ساعد وجود داشته باشد و بازوها دقیقا زیر شانه باید قرار گیرند.
  2. بدن را در همین حالت ثابت در یک خط مستقیم نگه داشته و در قسمت مرکز بدن و باسن به سمت پایین منحرف نشوید.
abdominals - abs.gif
محاسبه‌گر