امتیاز حرکت
9
از 10

جلو بازو سیم کش جفت دست (صلیبی)

 • نام انگلیسی: Overhead Cable Curl
 • سایر نام‌ها: جلو بازو سیم کش صلیب، جلو بازو سیم کش جفت دست از طرفین
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: دو سر بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: سیم کش
 • سطح حرکت: متوسط

 • این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو سیم کش جفت دست (صلیبی)

توضیح انجام حرکت جلو بازو سیم کش جفت دست (صلیبی)

 1. ابتدا وزنه مورد دلخواه خود را انتخاب کنید سپس ارتفاع قرارگیری سیم کش در هر طرف را با توجه به قدتان انتخاب کنید و باید بالا تر از سرشانه باشد.
 2. پس از گرفتن دستگیره در مرکز دستگاه قرار گرفته و توجه داشته باشید که عضلات بازو باید موازی با زمین باشند و پاها به اندازه عرض شانه‌ها باز شود.
 3. این نقطه شروع میباشد.
 4. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، به آرامی آرنج خود را خم کنید تا عضله ساعد عضله بازوی شما را لمس کند.
 5. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
توجه

در زمان انجام حرکت تمامی قسمت‌های بدن باید ثابت باشد و تنها ساعد در حال حرکت باشد.

biceps - Biceps.gif