امتیاز حرکت
9
از 10

کیک بک با سیم کش


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت کیک بک با سیم کش

توضیح انجام حرکت کیک بک با سیم کش

  1. مچ پای خود را با مچ بند چرمی که در اکثر باشگاه‌ها وجود دارد بسته و قرقره سیم کش را پایین آورده و به گیره وصل کنید.
  2. در مقابل سیم کش ایستاده و دو قدم به عقب بروید و با دستانتان طرفین دستگاه را برای حفظ تعادل بگیرید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. در حالی که زانو و باسن خود را کمی خم کرده و عضلات شکم را منقبض کرده‌اید نفس خود را به بیرون دهید و به وسیله عضله باسن به آرامی پای خود را به عقب ببرید تا یک قوس ایجاد شود.
  5. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
  6. پس از انجام تعداد تکرار با پای دیگر همین تعداد تکرار را انجام دهید.
عضله سرینی - باسن
محاسبه‌گر