امتیاز حرکت
8.5
از 10

لانگ پرشی


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت لانگ پرشی

توضیح انجام حرکت لانگ پرشی

  1. در حالت لانگ قرار گرفته یک پا جلو و یک پا عقب با زانوهای خم و پای پشتی تقریبا زمین را لمس کند.
  2. اطمینان حاصل کنید که زانو پای جلویی در میانه کف پا قرار داشته باشد.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. با حداکثر توان بپرید و با تکان دادن دست‌های خود به پرش بهتر کمک کنید.
  5. وقتی در هوا هستید محل قرارگیری پاها را تعویض کنید بطوریکه پای جلویی به عقب و پای عقبی به جلو آید.
  6. پس از آمدن به سطح زمین ضربه را از طریق قرارگیری در حالت لانگ جذب و همین کار را مجددا با توجه به تعداد تکرار در برنامه انجام دهید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر