امتیاز حرکت
8.4
از 10

زیر بغل دستگاه اچ

 • نام انگلیسی: Leverage Iso Row
 • سایر نام‌ها: زیر بغل دستگاه همر، زیر بغل دستگاه H، همر استرنج ایزو رو
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: پشت یا زیر بغل
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

 • این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت زیر بغل دستگاه اچ

توضیح انجام حرکت زیر بغل دستگاه اچ

 1. ابتدا وزنه مورد نظر خود را بر روی دستگاه قرار دهید و ارتفاع صندلی را با توجه به قد خود تنظیم کنید تا پد مقابل سینه قرار بگیرد.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به آرامی دستگیره‌ها را با کشیدن شانه ها به عقب و خم کردن آرنج به سمت خود کشیده و یک ثانیه مکث کنید.
 4. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
lats - lats.gif