امتیاز حرکت
8.6
از 10

پرس بالا سینه با دستگاه

 • نام انگلیسی: Leverage Incline Chest Press
 • سایر نام‌ها: Hammerstrength Incline Chest Press
 • نوع حرکت: استقامتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سینه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

 • این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس بالا سینه با دستگاه

توضیح انجام حرکت پرس بالا سینه با دستگاه

 1. وزنه مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس صندلی را متناسب با قد خود انتخاب کنید. دسته های دستگاه در زمان شروع انجام حرکت باید در نزدیکی بالا سینه قرار بگیرد. سینه و سر شما باید بالا بوده و شانه ها به سمت عقب باشند.
 2. این نقطه شروع میباشد.
 3. در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید با صاف کردن آرنج میله ها را به سمت جلو فشار دهید.
 4. پس از یک ثانیه مکث همزمان با بیرون آوردن نفس خود به آرامی میله‌ها را به نقطه شروع بیاورید و در طول حرکت تمام فشار را بر روی عضله سینه بیاورید.
chest - 1.gif