امتیاز حرکت
8.5
از 10

جلو پا دستگاه


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو پا دستگاه

توضیح انجام حرکت جلو پا دستگاه

  1. بر روی صندلی جلو پا دستگاه نشسته و سپس وزن موردنظرتان را انتخاب و با استفاده از اهرم پشتی صندلی خود را متناسب با خود تنظیم کنید و پد که بر روی پا قرار میگیرد را با قد خود تنظیم نمایید و توجه داشته باشید که باید قسمت بالا زانو روی صندلی قرار بگیرد.
  2. دستگیره‌های تعبیه شده در کنار دستگاه را گرفته و خودتان را بر روی صندلی نگه دارید.
  3. این نقطه شروع میباشد.
  4. در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید با استفاده از عضله چهار سر خود به آرامی پاهای خود را بالا آورده و صاف کنید.
  5. در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید به نقطه شروع برگردید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر