یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

جلو پا دستگاه

 • نام انگلیسی: Leg Extensions
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: استقامتی
 • عضله اصلی درگیر شده: چهار سر زانو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت جلو پا دستگاه

توضیح انجام حرکت جلو پا دستگاه

 1. بر روی صندلی جلو پا دستگاه نشسته و سپس وزن موردنظرتان را انتخاب و با استفاده از اهرم پشتی صندلی خود را متناسب با خود تنظیم کنید و پد که بر روی پا قرار میگیرد را با قد خود تنظیم نمایید و توجه داشته باشید که باید قسمت بالا زانو روی صندلی قرار بگیرد.
 2. دستگیره‌های تعبیه شده در کنار دستگاه را گرفته و خودتان را بر روی صندلی نگه دارید.
 3. این نقطه شروع میباشد.
 4. در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید با استفاده از عضله چهار سر خود به آرامی پاهای خود را بالا آورده و صاف کنید.
 5. در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید به نقطه شروع برگردید.
quadriceps - quadriceps.gif