امتیاز حرکت
8.8
از 10

اسکوات لندماین


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت اسکوات لندماین

توضیح انجام حرکت اسکوات لندماین

  1. برای انجام این حرکت نیاز به هالتر لندماین یا صفحه لندماین برای اتصال یک سر هالتر به آن را دارید، درصورتی که باشگاه شما چنین وسیله‌ای را ندارد میله هالتر را در کنج دیوار قرار داده و برای عدم بلند شدن انتهای آن یک دمبل یا صفحه هالتر بر روی آن قرار دهید.
  2. در سمت دیگر وزنه دلخواه قرار دهید، در راستای هالتر ایستاده و با جفت دست انتهای هالتر را گرفته و در حالتی که سینه رو به جلو و هالتر در ارتفاع بالا سینه قرار دارد بایستید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، با خم کردن زانو و عقب دادن باسن با حفظ موقعیت هالتر مانند حرکت اسکوات معمولی پایین آمده تا ران پا با زمین موازی شود.
  5. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
  6. در طول انجام حرکت سعی کنید عضله شکم را منقبض نگه‌دارید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر