امتیاز حرکت
8.1
از 10

پرش درجا با آوردن پاها داخل شکم


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرش درجا با آوردن پاها داخل شکم

توضیح انجام حرکت پرش درجا با آوردن پاها داخل شکم

  1. در حالت عادی ایستاده و کمی زانوها را خم کنید، دست‌ها در بصورت صاف مقابل سینه بگیرید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. به سرعت تا یک سوم حرکت اسکوات پایین رفته و بصورت انفجاری تا جایی که می‌توانید عمود به سمت بالا بپرید و زانوها را خم و بالا آورده تا حداکثر زانوها دست‌ها را لمس کنند.
  4. مجددا زمانی که پاهایتان زمین را لمس کرد مجددا همین کار را تکرار کنید.
عضله همسترینگ
محاسبه‌گر