امتیاز حرکت
7.7
از 10

لانگ کتل بل به کنار


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت لانگ کتل بل به کنار

توضیح انجام حرکت لانگ کتل بل به کنار

  1. بر روی پاهای خود ایستاده و آنها را به فاصله عرض شانه خود باز کنید، یک کتل بل را با دو دست خود در مقابله شکم و زیر سینه خود گرفته و باید بدنتان صاف و رو به جلو باشد.
  2. در حالی که وزن بدن را بر روی پای چپ خود قرار داده‌اید، پای راست خود را از روی زمین بلند کرده و به پشت پای چپ رسانده و یک گام فاصله با پای جلویی داشته باشد.
  3. مانند حرکت لانگ زانوهای خود را خم کنید و به پایین بیاید و باید زانوی پای چپ(پای جلویی) باید زاویه 90 درجه با زمین ایجاد کند.
  4. مجددا به نقطه شروع بازگشته و همین کار را برای پای مخالف انجام دهید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر