امتیاز حرکت
9.1
از 10

هایپراکستنشن (فیله کمر)


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت هایپراکستنشن (فیله کمر)

توضیح انجام حرکت هایپراکستنشن (فیله کمر)

  1. بر روی فیله کمر کمر دستگاه با صورت خوابیده و پاهای خود را در پدهای محافظ قفل کنید.
  2. پد بالایی دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کنید تا در قسمت بالایی پا قرار گیرد و مراقب باشید در مقابل دستگاه مانع وجود نداشته باشد زیرا باید رو به جلو خم شوید.
  3. پاهای خود را صاف کرده و دستان خود را در مقابل سینه جمع یا پشت سر قرار دهید.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به آرامی به پایین رفته و کمر باید از قسمت پایین خم و قسمت میانی صاف باشد. تا جایی پایین بروید که احساس کشیدگی در عضله همسترینگ کنید و بدون خم شدن در قسمت میانی کمر نمیتوانید ادامه دهید.(به هیچ وجه نباید کمر در قسمت میانی خم شود)
  6. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
lower back - lower-back.gif
محاسبه‌گر