امتیاز حرکت
7.9
از 10

در جا دویدن


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت در جا دویدن

توضیح انجام حرکت در جا دویدن

  1. در حالت آماده باش قرار گرفته پاها را اندازه عرض شانه باز کرده و و از ناحیه زانو در حالت خم نگه دارید و دست‌ها در کنار بدن و از ناحیه آرنج خم شوند.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. همزمانی که پای راست خود را تا شکم بالا می‌آورید دست چپ را نیز بالا آورید.
  4. پس از پایین آوردن پای راست بلافاصله دست راست و پای چپ را تا شکم بالا آورید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر