یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

نشر از جلو با دمبل

 • نام انگلیسی: Front Dumbbell Raise
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت نشر از جلو با دمبل

توضیح انجام حرکت نشر از جلو با دمبل

 1. پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده، سپس دو دمبل را دردستان خود گرفت و اگر کمرتان خم هست صاف بایستید.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، یکی از دستان خود را تا زمان موازی شدن با زمین بالا آورده و در اوج دامنه حرکت یک ثانیه مکث کنید.
 4. حال نفس خود را به داخل دهید و به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
 5. این کار را برای دیگر دست خود نیز انجام دهید.
shoulders - guide-12.gif
عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!