یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

پشت بازو خوابیده با هالتر EZ

 • نام انگلیسی: EZ-Bar Skullcrusher
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سه سر پشت بازو
 • مکانیزم حرکت: ایزوله
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر EZ
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت پشت بازو خوابیده با هالتر EZ

توضیح انجام حرکت پشت بازو خوابیده با هالتر EZ

 1. هالتر EZ را به صورت دست جمع گرفته و تا زمانی که به درستی بر روی میز نخوابیده‌اید به کمک آرنج‌ها هالتر را صاف نگه داشته و در نقطه شروع باید دستان عمود بر زمین باشند.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، قسمت بالا دستان را ساکن نگه داشته و به کمک خم شدن آرنج‌ها هالتر را به پایین آورده و اوج دامنه حرکت در مقابل پیشانی شما خواهد بود.(مراقب باشید وزنه طوری انتخاب شود که هالتر با پیشانی برخورد و منجر به آسیب دیدگی نشود)
 4. پس از یک ثانیه مکث، درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
triceps - triceps.gif
عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!