امتیاز
9
از 10

پشت بازو خوابیده با هالتر EZ


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پشت بازو خوابیده با هالتر EZ

توضیح انجام حرکت پشت بازو خوابیده با هالتر EZ

  1. هالتر EZ را به صورت دست جمع گرفته و تا زمانی که به درستی بر روی میز نخوابیده‌اید به کمک آرنج‌ها هالتر را صاف نگه داشته و در نقطه شروع باید دستان عمود بر زمین باشند.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، قسمت بالا دستان را ساکن نگه داشته و به کمک خم شدن آرنج‌ها هالتر را به پایین آورده و اوج دامنه حرکت در مقابل پیشانی شما خواهد بود.(مراقب باشید وزنه طوری انتخاب شود که هالتر با پیشانی برخورد و منجر به آسیب دیدگی نشود)
  4. پس از یک ثانیه مکث، درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضله سه سر پشت بازو
محاسبه‌گر