امتیاز حرکت
8.8
از 10

نشر از جلو دمبل مچ برعکس


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت نشر از جلو دمبل مچ برعکس

توضیح انجام حرکت نشر از جلو دمبل مچ برعکس

  1. یک جفت دمبل انتخاب کرده و هر کدام را با یک دست گرفته و مچ دست را به سمت بیرون چرخانده تا کف دست به سمت صورت باشد.
  2. صاف ایستاده، سینه بالا و سر رو به جلو و دست‌ها در کنار ران‌ها قرار گیرند.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، دست‌های خود را به سمت بالا آورده تا دست‌ها تا ارتفاع سرشانه بالا آیند. دست‌ها باید در طول حرکت صاف بوده و تنها آرنج کمی خم شده باشد.
  5. پس از یک مکث کوتاه؛ درحالی‌که نفس خود را بیرون می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
  6. با توجه به برنامه تمرینی همین فرآیند را تکرار کنید.
chest - 1.gif
محاسبه‌گر