امتیاز
7.2
از 10

ساق پا نشسته تک پا با دمبل


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت ساق پا نشسته تک پا با دمبل

توضیح انجام حرکت ساق پا نشسته تک پا با دمبل

  1. ابتدا یک دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید.
  2. سپس یک صفحه هالتر یا یک تخته چوب مناسب برای قرار دادن در زیر پنجه پا، در انتهای یک نیمکت صاف قرار دهید.
  3. بر روی انتهای نیمکت نشسته بطوریکه زانو 90 درجه خم و پنجه یک پا بر روی صفحه هالتر یا چوب قرار داشته باشد.
  4. پای دیگر را قبل از صفحه هالتر یا تخته چوب قرار دهید.
  5. حال دمبل را بصورت عمودی در ابتدای ران پای که پنجه آن روی صفحه هالتر یا چوب است، بگذارید.
  6. پاشنه پا باید تا جایی که می‌توانید پایین باشد.
  7. این نقطه شروع خواهد بود.
  8. آهسته پاشنه پا را تا جای ممکن بالا آورید.
  9. عضله ساق پا را منقبض و مکث کنید. سپس آهسته به نقطه شروع بازگردید.
  10. با توجه به برنامه تمرین این کار را تکرار کنید.
calves - calves.gif
محاسبه‌گر