امتیاز حرکت
8.9
از 10

نشر خم با دمبل


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت نشر خم با دمبل

توضیح انجام حرکت نشر خم با دمبل

   1. ابتدا دو دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید و بر روی زمین در مقابل خود قرار دهید.
   2. پاهای خود را اندازه عرض شانه باز کنید.
   3. زانوها را کمی خم کرده و با حفظ قوس کمر از پایین کمر به سمت جلو خم شوید تا تقریبا با زمین موازی شوید.
   4. حال دمبل را از روی زمین برداشته و بصورت موازی در مقابل هم قرار دهید و آرنج را کمی خم کنید.
   5. تیغه‌های سرشانه را به همدیگر فشرده و برای انجام حرکت آماده شوید.
   6. این نقطه شروع خواهد بود.
   7. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، دست‌های خود را به طرفین بالا آورده تا یک کمان بوجود آید. در زمان بالا آوردن باید دست‌ها مستقیم بالا آمده و نباید به سمت بالا یا پایین حرکت داشته باشد.
   8. تا جایی ادامه دهید که تقریبا دست‌ها نیز با زمین موازی شوند.
   9. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.

 

عضلات شانه
محاسبه‌گر