امتیاز حرکت
8.5
از 10

دیاموند پوش آپ


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت دیاموند پوش آپ

توضیح انجام حرکت دیاموند پوش آپ

  1. بر روی دو زانو ایستاده و برای قرارگیری در حالت پوش آپ(شنا) قرار بگیرید، دست‌ها را به هم چسبانده بطوریکه انگشت اشاره و شست دو دست در مقابل یکدیگر قرار گرفته و شکل یک الماس را بسازد.
  2. کمر صاف و تنها انگشت پاها و کف دست‌ها بر روی زمین قرار بگیرد.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالی‌که کمر صاف هست با خم کردن آرنج‌ها به سمت پایین آمده تا عضلات سینه تا نزدیکی زمین برسد.
  5. پس از یک مکث کوتاه آهسته به نقطه شروع بازگردید.
  6. همچنین اگر انجام این حرکت برای شما سخت است می‌توانید دو زانو را نیز بر روی زمین قرار دهید.
chest - 1.gif
محاسبه‌گر