یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

درازنشست روی میز با شیب منفی

 • نام انگلیسی: Decline Sit Up
 • سایر نام‌ها: درازنشست روی میز شیب دار
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شکم
 • مکانیزم حرکت: ایزوله
 • تجهیزات مورد نیاز: فقط وزن بدن
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت درازنشست روی میز با شیب منفی

توضیح انجام حرکت درازنشست روی میز با شیب منفی

 1. ابتدا بر روی میز با شیب منفی نشسته(زاویه میز باید 30 تا 45 درجه باشد) و ساق پاهای خود را در پشت پد تعبیه قرار دهید.
 2. حال کاملا خوابیده و سر شما بر روی میز قرار بگیرد.
 3. به صورت دلخواه دستان خود را در مقابل سینه یا پشت گوش خود قرار دهید.
 4. این نقطه شروع شما خواهد بود.
 5. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید و عضلات شکم خود را منقبض می‌کنید بالا آمده و نقطه اوج حرکت باید زمانی باشد که بین عضلات پا و شکم شما زاویه 90 درجه بوجود آید.
 6. پس از یک ثانیه مکث، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
abdominals - abs.gif