یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

برپی

 • نام انگلیسی: Burpee
 • سایر نام‌ها: برپیز
 • نوع حرکت: هوازی
 • عضله اصلی درگیر شده: چهار سر زانو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: فقط وزن بدن
 • سطح حرکت: متوسط

عکس حرکت برپی

توضیح انجام حرکت برپی

 1. در حالیکه ایستاده‌اید پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کنید.
 2. دستان خود را پایین آورده و بر روی زمین قرار داده و پاهای خود به سمت عقب پرت کنید و فرم حرکت پوش آپ(شنا) را بگیرید.
 3. پس از انجام یک شنا باسن خود را بالا آورده و پاهای خود را به داخل شکم آورده تا بتوانید با پاهای خود تعادل داشته باشید یک پرش کوتاه در جای خود انجام دهید تا بتوانید صاف قرار بگیرید.
 4. این حرکت را با توجه به برنامه تمرین مجددا تکرار کنید.
quadriceps - quadriceps.gif