امتیاز حرکت
8.8
از 10

برپی


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت برپی

توضیح انجام حرکت برپی

  1. در حالیکه ایستاده‌اید پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کنید.
  2. دستان خود را پایین آورده و بر روی زمین قرار داده و پاهای خود به سمت عقب پرت کنید و فرم حرکت پوش آپ(شنا) را بگیرید.
  3. پس از انجام یک شنا باسن خود را بالا آورده و پاهای خود را به داخل شکم آورده تا بتوانید با پاهای خود تعادل داشته باشید یک پرش کوتاه در جای خود انجام دهید تا بتوانید صاف قرار بگیرید.
  4. این حرکت را با توجه به برنامه تمرین مجددا تکرار کنید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر