امتیاز
8
از 10

باکس جامپ


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت باکس جامپ

توضیح انجام حرکت باکس جامپ

  1. ابتدا یک چهار پایه یا باکس مخصوص پرش را در مقابل خود بر روی زمین قرار دهید و تقریبا 15 سانتی‌متر از آن فاصله بگیرید.
  2. پاها اندازه عرض باسن باز شوند، زانوها و باسن کم خم شوند.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. زانوها را خم و باسن پایین رفته و با استفاده از حرکت دستان حالت چرخش را ایجاد کنید.
  5. در یک حرکت انفجاری جفت پاها را از زمین بلند کرده و بر روی باکس بپرید.
  6. سپس یک پا را بر روی زمین و پای دیگر را بر روی زمین گذاشته و مجددا در نقطه شروع برای تکرار بعدی قرار بگیرید.
عضله همسترینگ
محاسبه‌گر