امتیاز حرکت
8.8
از 10

اسکوات با وزن بدن


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت اسکوات با وزن بدن

توضیح انجام حرکت اسکوات با وزن بدن

  1. ابتدا دست‌های خود را پشت سر قرار داده، سر بالا، سینه رو به جلو و پاهای خود را اندازه عرض شانه باز کنید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. برای شروع زانوها و باسن خود را خم کنید و به صورت عمود به سمت پایین بروید.
  4. تا جایی که می‌توانید پایین رفته و به سرعت به نقطه شروع بازگردید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر