امتیاز حرکت
8.3
از 10

لانگ به عقب با وزن بدن


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت لانگ به عقب با وزن بدن

توضیح انجام حرکت لانگ به عقب با وزن بدن

  1. در جای خود ایستاده.
  2. دست‌ها باید در کنار باسن یا به کمر باشند. سینه و سر رو به جلو، فاصله بین پاها اندازه عرض شانه باشد.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. برای آغاز حرکت یک قدم به سمت عقب رفته، به زانو و باسن اجازه خم شدن داده تا بدن به سمت پایین آید. پای عقبی باید تا جایی پایین اید که زانوی آن تقریبا زمین را لمس کند. در انجام این حرکت فرم صحیح، سرعت آهسته و کنترل شده از اهمیت زیادی برخوردار است. زانوی پای جلویی نباید از انگشتان پا جلوتر رفته و باید در خط فرضی قرار داشته باشند.
  5. پس از یک مکث کوتاه، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
  6. با توجه به برنامه تمرین پس از انجام تکرار با یک پا، پای دیگر را به همین صورت تمرین دهید یا بصورت متناوب یکی در میان انجام دهید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر