امتیاز حرکت
8.2
از 10

پل اور دمبل دست خم


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پل اور دمبل دست خم

توضیح انجام حرکت پل اور دمبل دست خم

  1. ابتدا یک دمبل را بصورت عمودی بر روی نیمکت تخت قرار دهید.
  2. اطمینان حاصل کنید تا دمبل در ابتدای نیمکت تخت ثابت است یا از حریف تمرین خود بخواهید آن را به شما دهد، سپس قسمت بالایی کمر (تنها شانه) را بر روی نیمکت تخت گذاشته و باسن را سفت کنید و زانوها را 90 درجه خم کنید تا بدن را ثابت نگه‌دارد بطوریکه شما نیمکت را قطع کنید.
  3. دمبل را با 2 دست در مقابل سینه نگه داشته و دستان خود را کمی خم کنید.
  4. این نقطه شروع خواهد خود.
  5. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، با نگه داشتن دستان در حالت خم دمبل را مانند کمان به پشت سر خود آرام پایین ببرید تا احساس کشیدگی عضلات سینه را احساس کنید.
  6. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
chest - 1.gif
محاسبه‌گر