یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

اسکوات هالتر

 • نام انگلیسی: Barbell Squat
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: چهار سر زانو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت اسکوات هالتر

توضیح انجام حرکت اسکوات هالتر

 1. برای انجام این حرکت و حداکثر جلوگیری از اتفاقات احتمالی داخل رک اسکوات انجام دهید، برای شروع میله هالتر را متناسب با قد خود بر روی رک قرار دهید و وزنه مورد نظرتان را انتخاب و با گیره محافظ هالتر پشت صفحه هالتر ببندید.
 2. با استفاده از دستان و شانه خود هالتر را لیفت کرده و از داخل جایگاه در آورید و یک قدم به عقب بروید و پاهای خود را اندازه عرض باسن باز کنید.
 3. این نقطه شروع شما خواهد بود.
 4. در طول انجام حرکت کمر خود را صاف نگه داشته، سینه را بیرون دهید و روبرو را نگاه کنید در حالی که نفس خود را به داخل میدهید زانوهای خود را خم کرده و به آرامی پایین آمده تا پاها از زانو تقریبا 90 درجه خم شوند.
 5. در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید با نقطه شروع برگردید.
quadriceps - quadriceps.gif