امتیاز
8.4
از 10

شراگ با هالتر


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت شراگ با هالتر

توضیح انجام حرکت شراگ با هالتر

  1. در مقابل هالتر بر روی رک ایستاده و پاهای خود را اندازه عرض شانه باز کنید و با دستانتان میله هالتر را بطوری بگیرید که کف دست در مقابل بدن باشد و فاصله بین دو دست کمی بیشتر از عرض شانه باشد و از نوک پا تا سر صاف باشید و افتاده رو به جلو نباشید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، شانه‌های خود را به سمت بالا آورده و برای یک ثانیه در نقطه اوج حرکت منقبض کنید.
  4. سپس درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
traps - traps.gif
محاسبه‌گر