یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

هیپ تراست با هالتر

 • نام انگلیسی: Barbell Hip Thrust
 • سایر نام‌ها: پل باسن
 • نوع حرکت: پاورلیفتینگ
 • عضله اصلی درگیر شده: باسن (سرینی)
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: متوسط

عکس حرکت هیپ تراست با هالتر

توضیح انجام حرکت هیپ تراست با هالتر

 1. برای قرارگیری در نقطه شروع روی زمین بنشنید به طوری که میز تخت پشت سر شما قرار داشته باشد.
 2. یک هالتر را روی پاهای خود قرار دهید.
 3. اگر از پَد دور هالتر استفاده کنید در انجام این تمرین کمتر اذیت خواهید شد، هالتر را چرخانده تا دقیقا بالای لگن قرار بگیرد سپس به میز تخت تکیه دهید به گونه‌ای که پس از قرار دادن دست‌ها سرشانه‌ها بالای آن قرار بگیرند
 4. با بلند کردن لگن هالتر را بالا ببرید، بدن و وزن شما باید با ثابت نگه داشتن سرشانه‌ها و پاها ثابت باقی بماند.
glutes - glutes.gif