امتیاز حرکت
8.5
از 10

اَبداکشن ایستاده با کش ورزشی


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت اَبداکشن ایستاده با کش ورزشی

توضیح انجام حرکت اَبداکشن ایستاده با کش ورزشی

  1. ابتدا یک سمت کش ورزشی را به پایه یک دستگاه ورزشی ببندید و یک سمت دیگر کش را به پای مخالف بسته و یک قدم از دستگاه فاصله بگیرید.
  2. در حالی که در جای خود ایستاده‌اید با دست موافق پای مخالف پهلوی خود را گرفته و کمی به سمت دستگاه خم شده و با دست دستگاه را برای کنترل تعادل بگیرید.
  3. در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید پای خود را به سمت بالا آورده و یک ثانیه مکث کنید.
  4. حال در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید به نقطه شروع بازگردید.
abductors - abductors.gif
محاسبه‌گر