امتیاز حرکت
8.8
از 10

پشت پا با توپ تمرین


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پشت پا با توپ تمرین

توضیح انجام حرکت پشت پا با توپ تمرین

  1. بر روی زمین خوابیده و پاهای خود را در بالا توپ تمرین قرار دهید.
  2. محل قرارگیری پاها باید طوری باشد که در زمان خم شدن زانوها کف و مچ پا بر بالای توپ قرار بگیرد.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید باسن را بالا آورده و وزن را بر روی تیغه‌های شانه و پاها قرار دهید.
  5. زانوها را تا جایی که می‌توانید منقبض کنید تا توپ به بدن نزدیک شود و در زمان انجام این کار باید عضله همسترینگ این پروسه را انجام دهد.
  6. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضله همسترینگ
محاسبه‌گر