یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی 2 باز تمرین یک عضله هستید

تمرین ۲ بار در روز روی یک بخش از بدن

موضوع تمرین ۲ بار در روز روی یک بخش از بدن ، موضوعی متداول برای بدنسازان می باشد که با هدفی خاص، خواهان آن می باشند و از همین جهت، بررسی آن و ارائه نکاتی از زبان “چارلز گلاس” بسیار مفید خواهد بود.