یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی چاقی و کاهش تستوسترون هستید

سلول های چربی استروژن اضافی در خود پنهان می کنند

سلول های چربی می توانند شش برابر خود بزرگ شوند وقتی بیش از مقداری که می سوزانید کالری مصرف می کنید، سلول های چربی شش برابر اندازه ی خود بزرگ می شوند

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!