یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی پروتئین پس از تمرین هستید

تغذیه بعد از تمرینات هوازی

می دانیم که مصرف چربی زیاد بعد از تمرین هوازی اقدامی منطقی نیست اگر دانش فیزیولوژی شما ضعیف است می توانید به عقل خود تکیه کنید. اگر به قضیه ساده نگاه کنید متوجه می شوید که بعد از…

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!