یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی عضله پشت بازو هستید

۳ حرکت برای رشد انفجاری پشت بازو

همه چیز در تعداد تکرار، ست‌ها و شدت برنامه ختم نمیشود. همه چیز در انتخاب حرکات برنامه تمرین میباشد تا به حداکثر رشد عضلانی هر عضله دست یابد. امروز تمرکز بر روی عضله پشت بازو…

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!