یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی سرما درمانی چیست هستید

سرمادرمانی کل بدن چیست؟

سرمادرمانی یا کریوتراپی یک تکنیک درمانی است که شامل استفاده سرما به شکل جامد، مایع یا گاز بر روی یک نقطه یا کل بدن است. سرمادرمانی کل بدن (WBC) یکی از حالتهای سرمادرمانی است

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!