یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی درمان بی خوابی هستید

با دلایل و عوارض کم خوابی و بی خوابی آشنا شوید

ﺑﯽﺧﻮﺍﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﻢﺧﻮﺍﺑﯽ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ‏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻤﯽﺭﻭﺩ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺘﻦ، ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻣﮑﺮﺭ ﺩﺭ…

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!