امتیاز حرکت
8.7
از 10

ساق پا نشسته با دستگاه


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت ساق پا نشسته با دستگاه

توضیح انجام حرکت ساق پا نشسته با دستگاه

  1. بر روی نشیمنگاه دستگاه نشسته و پنجه پاهای خود را بر روی قسمت پایین پلتفرم قرار دهید تا پاشنه به راحتی بتواند بالا رود.
  2. انتهای چهارسر را زیر پدها قراردهید توجه داشته باشید که محل قرارگیری پدها با زانو باید 4 انگشت فاصله داشته باشد. حال با دو دست دستگیره‌های تعبیه شده بر روی پد را گرفته تا در انجام حرکت کنترل کامل را داشته و با عضلات ساق پا حرکت را انجام دهید.
  3. به آرامی پاهای خود را بالا آورده و با دست موافق اهرم را به کنار آورده تا بتوانید حرکت را آغاز کنید. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. نفس خود را به بیرون داده و به آرامی پاشنه پا را به وسیله خم شدن مچ پا پایین آورده تا کشیده شدن ساق پا را احساس کنید.
  5. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل میدهید به نقطه شروع بازگردید.
calves - calves.gif
محاسبه‌گر