یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درقسمت آرشیو حرکات ورزشی هستید

با تمرینات تناوبی یا اینتروال آشنا شوید

این نوع روش تمرین به این صورت است که زمان تمرین را به دو قسمت فعالیت و استراحت تقسیم می‌کنید. در ادامه به طور کامل با اینتروال و انواع آن آشنا شوید.

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!