یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درقسمت آرشیو مقالات هستید

۵ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺯﻭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻧﻬﺎ

۵ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺯﻭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻧﻬﺎ در این مقاله گفته شده حتما این مقاله را خوانده و اشتباهات خود را اصلاح کنید

نقش استراحت و خواب در بدنسازی

ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﻱ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻳﺪ، ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﻱ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺩ.