دوز صحیح و زمان دوره مصرف سوماتروپین

پاسخ به سوالاتی نظیر دوز صحیح و زمان دوره مصرف سوماتروپین بسیار سخت می‌باشد. از آنجایی که هنوز تحقیقات علمی‌ در مورد میزان مقدار مصرف سوماتروپین برای بهبود وضعیت ورزشکاران انجام نشده است تنها میتوانیم به اطلاعاتی‌ که از طریق تجربی‌ به دست آمده است تکیه کنیم.

دوز مصرفی

تولید کنندگان مربوطه فقط میزان دقیق مصرف این هورمون را در بیماری مربوط به کم‌کاری غده هیپوفیز در تولید هورمون رشد را اعلام کرده‌اند که این میزان به طور متوسط به ازای هر پوند از وزن بدن (۰٫۳ I.U) در هفته می‌باشد.
یک بدن ساز ۲۰۰ پوندی میتواند به میزان (۶۰ IU) در هفته مصرف نماید.
این میزان دوز مصرفی باید به صورت سه تزریق عضلانی هر کدام به مقدار (۲۰ IU) صورت گیرد.

نوع دیگر استفاده از این هورمون به صورت تزریق زیر پوستی‌ می‌باشد که باید به صورت روزانه صورت گیرد که به طور معمول این میزان (۸ IU) در روز می‌باشد.

ورزشکاران حرفه‌ای معمولا در روز (۴-۱۶ IU) تزریق میکنند.

معمولاً تزریق روزانه به صورت زیر پوستی‌ ترجیح داده میشود. چون نیمه عمر سوماتروپین کمتر از یک ساعت می‌باشد تعجبی ندارد که بعضی‌ از ورزشکاران میزان دوز مصرفی روزانه خود را به ۳-۴ تزریق به میزان (۲-۴ IU) تقسیم نمایند. استفاده منظم از دوز‌های کوچک به نظر می‌رسد که موثر‌ترین روش باشد.

البته دلیل این حرف این است که وقتی‌ سوماتروپین در بدن تزریق میشود غلظت پلاسمای خون به سرعت افزایش می‌یابد که این امر نشان میدهد که تاثیر گذاری آن‌ سریع اتفاق می‌افتد. همانطور که می‌دانیم سوماتروپین باعث تحریک کبد و ترشح (IGFs) و سوماتومدین برای رسیدن به اهداف دلخواهمان میشود.

از آنجائی که کبد فقط قادر به تولید میزان محدودی از این مواد است پس به نظر نمیرسد که تزریق دوز‌های زیاد سوماتروپین باعث وادار کردن کبد به تولید آنی‌ سوماتومدین و (IGFs) شود. اینطور به نظر می‌رسد که کبد نسبت به دریافت مقادیر کمتر سوماتروپین واکنش بهتری از خود نشان میدهد.

اگر که محلول سوماتروپین چندین بار به صورت زیر پوستی‌ در یک موضع مشخص تزریق شود چربی سوزی در آن ناحیه ممکن خواهد بود. پس بنابراین برای جلوگیری از چربی‌ سوزی موضعی باید تزریق هر دفعه در نقاط مختلف بدن صورت گیرد. چیزی که در طی‌ سالیان مشخص شده است این است که تاثیر سوماتروپین وابسته به دوز مصرفی آن‌ است.

حداقل دوز روزانه

حداقل دوز تأثیرگذار در روز برای شروع به نظر می‌رسد که (۴ IU) باشد. در صورتی‌ که غده هیپوفیز یک فرد سالم و بالغ در روز (۰٫۵-۱٫۵ IU) هورمون رشد ترشح می‌کند.

مدت زمان مصرف

تجربه نشان داده است که مدت زمان مصرف سوماتروپین در افراد حداقل شش هفته تا چند ماه می‌باشد. نکته قابل توجه این است که اثر سوماتروپین در چند هفته بعد از توقف مصرف آن‌ نیز ادامه دارد. این امر به شما اجازه میدهد که با مصرف یک دوز ثابت همچنان به پیشرفت خود ادامه دهید.

محاسبه‌گر