یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درقسمت آرشیو پزشکی هستید

ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻀﻼﺕ

ﺍﺻﻮﻻ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻀﻼﺕ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪﻥ ﻋﻀﻼﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ…

۵ ویتامین مخصوص آقایان

در میان ویتامین های مختلفی که از راه تغذیه وارد بدن می شوند محققان به این نتیجه رسیده اند که برخی برای مردان بهتر هستند و هر مردی باید از این ویتامین ها همیشه در بدن خود داشته باشد.

درد شدید ساعد در حرکات جلوبازو و درمان

بسیاری از دوستان از این مساله شکایت دارند که در هنگام حرکت جلوبازو(هالتر ایستاده، جفت دمبل نشسته، هالتر لاری و …) درد شدیدی در ناحیه داخلی ساعد خود…

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!